CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Lista alfabética

Véase además

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Nacido
Nacimiento
Narcosis
Nariz
Nasofaringitis
Nausea
Necesidad
Necrólisis epidérmica tóxica
Necrosis
Nefritis
Nefropatía
Nefrosis
Neoplasia
Neovascularización
Nervioso
Neumoconiosis

Neumonia
Neumonitis

Neumotórax
Neuralgia
Neurilemoma
Neuritis
Neuroblastoma
Neurofibroma
Neuroma
Neuropatía
Neurosífilis
Neurosis
Nevus
Niño
Nistagmo
Nivel anormal
Nódulo
Noma
Nutrición