ICD-10 SHIGELLA

SHIGELLA

A03.9 Shigella, shigelosis (disentería)
A03.2 shigelosis debida a Shigella boydii (grupo C)
A03.0 shigelosis debida a Shigella dysenteriae (grupo A)
A03.1 shigelosis debida a Shigella flexneri (grupo E)
A03.3 shigelosis debida a Shigella sonnei (grupo D)
A03.8 shigelosis especificada NCOP