ICD-10 SEUDOHERMAFRODITISMO

MEDICLOPEDIA

SEUDOHERMAFRODITISMO

Q56.3 Seudohermafroditismo
E25.8 Seudohermafroditismo adrenal
Seudohermafroditismo con anomalías cromosómicas (ver Anomalía, cromosomas)
Q56.2 Seudohermafroditismo femenino
E25.8 Seudohermafroditismo femenino con trastorno adrenocortical
E25.0 Seudohermafroditismo femenino adrenal, congénito
Q56.2 Seudohermafroditismo femenino sin trastorno adrenocortical
Q56.1 Seudohermafroditismo masculino NCOP
E25.8 Seudohermafroditismo masculino adrenal
E29.1 Seudohermafroditismo masculino con deficiencia de 5-alfa-reductasa
Q56.1 Seudohermafroditismo masculino con hendidura del escroto
E34.5 Seudohermafroditismo masculino con resistencia andrógena (síndrome)
E34.5 Seudohermafroditismo masculino con testículos feminizantes
E25.8 Seudohermafroditismo masculino con trastorno adrenocortical
Q56.1 Seudohermafroditismo masculino sin tiastorno gonadal
E25.8 Seudohermafroditismo masculino suprarrenal
E25.8 Seudohermafroditismo suprarrenal

Medciclopedia