ICD-10 HEMÓLISIS

HEMÓLISIS

  Hemólisis
  Hemólisis intravascular con aborto o embarazo ectópico o molar (ver Aborto, complicado)
  Hemólisis intravascular con hemorragia anteparto (ver Hemorragia, anteparto)
O67.0 Hemólisis intravascular con hemorragia intraparto (ver también Hemorragia, cuando complica el parto
O72.3 Hemólisis intravascular postparto
P58.8 Hemólisis intravascular neonatal (excesiva)