ICD-10 FASCITIS

FASCITIS

M72.5 Fascitis
M35.4 Fascitis difusa (eosinofílica)
M72.5 Fascitis especificada NCOP
M72.3 Fascitis nodular
N13.1 Fascitis perirrenal (con obstrucción ureteral)
N13.6 Fascitis perirrenal con infección
M72.2 Fascitis plantar
M72.5 Fascitis traumática (antigua)
  Fascitis traumática reciente (codifique bajo Esguince, por sitio)