ICD-10 DISENTERIA

DISENTERIA

A09 Disentería, disentérico(a) (catarral) (diarreica) (epidémica) (esporádica) (hemorrágica) (infecciosa) (tropical)
A06.0 Disentería amebiana (ver también Amebiasis)
A06.0 Disentería aguda
  Disentería aguda con absceso (er Absceso, amebiano)
A06.1 Disentería crónica
A09 - M01.8 Disentérica, artritis
A03.9 - M01.3 Disentérica bacilar, artritis
A03.9 Disentería asilos, de los
A03.9 Disentería bacilar
A03.9 Disentería bacilar con artritis
A03.2 Disentería bacilar de Boyd
A03.8 Disentería bacilar especificada, NCOP
A03.1 Disentería bacilar de Flexner
A03.0 Disentería bacilar de Schmitz(-Stutzer)
A03.0 Disentería bacilar de Shiga(-Kruse)
A03.9 Disentería por Shigella (grupo)
A03.0 Disentería por Shigella A
A03.1 Disentería por Shigella B
A03.2 Disentería por Shigella boidii
A03.2 Disentería por Shigella C
A03.3 Disentería por Shigella D
A03.8 Disentería por Shigella tipo especificado NCOP
A03.3 Disentería por Shigella sonnei
A07.0 Disentería por Balantidium (coli)
B37.8 Disentería candidiásica
A07.8 Disentería por Chilomastix
A07.3 Disentería coccidial
A00.1I Disentérica, cólera
A07.8 Disentería por Dientameba fragilis
A07.8 Disentería por embadomonas
  Disentería entameba, entamébica (ver Disentería, amebiana)
B65.1 Disentería por esquistosomas
B78.0 Disentérica, estrongiloidiasis
A03.1 Disentería de Flexner
A07.1 Disentería por Giardia (lamblia)
A03.1 Disentería de His-Russell
A07.1 Disentería por lamblia
B55.0 Disentería leishmaniásica
B82.0 Disentería metazoaria
B37.8 Disentería monilias
A07.9 Disentería protozoaria NCOP
A02.0 Disentería por Salmonella
A03.0 Disentería de Schmitz(-Stutzer)
A03.0 Disentería de Shiga(-Kruse)
A03.9 Disentería por Shigella NCOP (ver también Disentería, bacilar)
A03.3 Disentería de Sonne
A07.8 Disentería tricomoniásica
A08.4 Disentería vírica (ver también Enteritis, vírica)