ICD-10 DIFTERIA

DIFTERIA

A36.9 Difteria, diftérica (gangrenosa) (hemorrágica)
A36.0 Difteria amigdalina
A36.8 Difteria complicación neurológica
A36.3 Difteria cutánea
A36.0 Difteria faríngea
A36.0 Difteria faucal
A36.3 Difteria, infección de herida
A36.2 Difteria laríngea
A36.8 - I41.0 Diftérica miocarditis
A36.8 Difteria nasal anterior
A36.1 Difteria nasofáringea
A36.8 Difteria en sitio especificado NCOP