ICD-10 BALANITIS

BALANITIS

N48.1 Balanitis (circinada) (erosiva) (fagedénica) (gangrenosa) (infecciosa) (no gonocócica) (vulgaris)
A06.8 - N51.2 Balanitis amebiana
B37.4 - N51.2 Balanitis candidiásica
A57 Balanitis debida a bacilo de Ducrey
A54.0 Balanitis gonocócica (aguda) (crónica)
A64 - N51.2 Balanitis venérea NCOP
N48.6 Balanitis xerótica obliterante