ENFERMEDADES CONGENITAS EN EL ADULTO

  • Coartación aórtica
  • Cor triatriatum
  • Foramen oval patente
  • Aneurisma del seno de Valsalva
  • Tetralogía de Fallot
  • Defectos del canal atrioventricular
  • Anomalía de Ebstein
  • Síndrome de Eisenmenger
  • Síndrome de Holt-Oram
  • Síndrome de Lutembacher