CARDIOPATIAS

 • Cardiopatía alcohólica
 • Cirrosis cardíca y hepatopatía congestiva
 • Edema pulmonar cardiogénico
 • Shock cardiogénico
 • Cor pulomonale
 • Cardiomiopatía dilatada
 • Fibrosis endocárdica
 • Cardiopatía debida a cocaína
 • Insuficiencia cardíaca
 • Cardiomiopatía hipertrófica
 • Fallo cardíaco
 • Absceso en el miocardio
 • Miocarditis
 • Miopatias
 • Miopatías víricas pediátrica
 • Cardiomiopatía del embarazo
 • Cardiomiopatía restrictiva