ICD-10 PARANOIA

PARANOIA

G82.2 Paraplejía (inferior)
Paraplejía atáxica (ver Degeneración, combinada)
G80.8 Paraplejía congénita o infantil (cerebral) (espinal)
G80.1 Paraplejía congénita espasmódica, espástica
G82.1 Paraplejía espasmódica, espástica

A52.1 Paraplejía espasmódica espinal de Erb, sifilítica
G11.4 Paraplejía espasmódica hereditaria
G04.1 Paraplejía espasmódica tropical

TO9.3 Paraplejía espinal traumática (médula espinal), episodio actual
G82.0 Paraplejía fláccida
F44.4 Paraplejía funcional (histérica)
G11.4 Paraplejía hereditaria, espasmódica
F44.4 Paraplejía histérica

A18.0 - M49.0 Paraplejía de Pott
F44.4 Paraplejía psicógena
A52.1 Paraplejía sifilítica (espasmódica)
T09.3 Paraplejía traumática (médula espinal), episodio actual
G04.1
Paraplejía tropical