ICD-10 NEUROBLASTOMA

NEURILEMOMA

(M9560/0)

Neurilemoma

D33.3 Neurilemoma acústico (nervio)
Neurilemoma maligno (ver también, Tumor nervio, maligno)
C72.4 Neurilemoma maligno acústico (nervio)