ICD-10 EXTRACCION

EXTRACCIÓN

Extracción (ver también parto)
O83.0 Extracción de nalgas NCOP
P03.3 Extracción de nalgas que afecta al feto o al recién nacido
Extracción, dispositivo (ver Remoción)
O83.2 Extracción manual NOCP
Z30.3 Extracción menstrual
O81.3 Extracción por ventosa
O83.0 Extracción postversión