VenasCabeza1.jpg
Yugular externa
Yugular interna
Facial común
Facial
Facial profunda
Labial superior
Seno cavernoso
Oftálmica
Seno sagital inferior
Seno sagital superior
Cerebral magna
Vertebral
Cervical profunda
Plexo venoso vertebral
Tranversa del cuello
Seno sigmoideo izquierdo
Plexo venoso pterigoideo