TUMORES DE MAMA. CLASIFICACION

CLASIFICACIÓN DE LA OMS DE LOS TUMORES: TUMORES DE MAMA
    LINFOMA MALIGNO
  9680/3 Linfoma difuso de células B
  9687/3 Linfoma de Burkitt
  9699/3 Linfoma extranodal de células B tipo MALT
  9690/3 Linfoma folicular